Op. Dr. Emin EREN (ENT Specialist)

 

   2004 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emin Eren,2010 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak hekimlik hayatına başlamıştır.  2011-2015 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde  KBB ihtisasını yapmıştır. İhtisasını tamamladıktan sonra 2016 yılında House Clinic’te  (Los Angeles , ABD) klinik gözlemlerde ve çalışmalarda bulunmuştur.Çalışmalarını özel ilgi alanı olan burun cerrahisine yoğunlaştırmıştır.

  Afyon Bolvadin İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yaparak mecburi hizmet görevini tamamlamıştır.  Burun cerrahisi (rinoplasti, septorinoplasti, septoplasti,sinüs cerrahisi) üzerine birçok ulusal kongre, canlı cerrahi toplantıları, klinik ziyaretler ve uygulamalı kadavra kurslarına katılmıştır. Bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında farklı teknikleri ve farklı cerrahi yaklaşımları gözlemleyerek deneyimlerini arttırmıştır . 2017 yılında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu’nun düzenlediği yeterlilik sınavında başarılı olarak Yeterlilik (Board) belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018’de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi çatısı altında Yüz Plastik Cerrahi Okulu’nu tamamlamıştır. Türkiye Yüz Plastik Cerrahi Derneği üyesidir.Afyon  Bolvadin İlçe Devlet Hastanesi’nde  uzmanlık mecburi hizmet görevini tamamlamıştır.2017-2019’da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde;2020′ de Antalya’da ,2021′ de Konya’da  özel kurumlarda  çalışmıştır.

    Cerrahi gelişimde  süreklilik,titizlik ve özverinin,  özeleştiri    ile  sinerjisine inanan Emin EREN, kendi alanındaki  yenilikleri yakından takip etmektedir.

 

Пластический хирург Эмин Эрен родился и вырос в турецком городе Адана, он с детства мечтал стать хирургом. В 2010 году он окончил медицинский факультет Университета Чукурова и с 2011 по 2015 год специализировался на направлении отоларингологии в Учебно-исследовательской больнице г.Антальи. Особый интерес для доктора представляла ринопластика, В 2016 году доктор Эрен стажировался в области хирургии носа в американской клинике (House Clinic Лос-Анджелес, США).  

В 2017 доктор Эмин Эрен успешно сдал квалификационный экзамен организованный Ассоциацией оториноларингологии и хирургии головы и шеи, и получил сертификат профессионального уровня. В 2018 году он окончил Школу пластической хирургии лица под эгидой Ассоциация лицевой пластической хирургии Турции

Девяносто пять процентов хирургической работы доктора Эрена — это ринопластика. На его счету десятки довольных пациентов. Доктор Эрен внимательно следит за инновациями в сфере пластической хирургии, внося  в свою ежедневную практику хирурга новые научные достижения в области ринопластики. наблюдая за различными техниками и хирургическими подходами в Турции и за рубежом. Он сам является автором ряда научных статей по теме хирургии носа.

Доктор Эрен – активный участник национальных конгрессов пластических хирургов, рабочих встреч по ринопластике, практических курсов по ринопластике, септоринопластике, септопластике, хирургии носовых пазух. Он использует в своей практике опыт зарубежных хирургов. «Ринопластика — одна из самых популярных пластических операций в Турции и именно высокие стандарты качества пластической хирургии привлекают в Турцию пациентов со всего мира, – говорит доктор Эрен. – Я вижу свою задачу в непрерывном профессиональном росте, совершенствовании навыков, которые позволят выполнять все эстетические пожелания пациентов».

В настоящее время доктор Эрен работает в Академическом госпитале г. Конья.

Примеры работ доктора Эрена можно увидеть в его инстаграмме @dremineren

 

Yayınlar ve Sunumlar

(Publications and Presentations):

 • Eyigör H.,Eren E. [Nazal Polipler, Derleme] Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi Cilt:9 ,Sayı:1, Yıl:2018

 

 • Eyigör H, Selcuk ÖT, Eren E, Yılmaz MD, Osma U.  [Angioedema Due to use of ACE Inhibitor.] Journal of Clinical and Analytical Medicine.2012,DOI:10.4328/JCAM.971

 

 •  Eyigör H, Eren E, Selçuk ÖT,  Renda L, Osma Ü, Yılmaz MD (Geriatrik Hastada İnkomplet Nazofarengeal Stenoz:Nadir bir olgu sunumu ) 36.Türk Ulusal Otolaringoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014

 

 • Eren E, Eraslan A, Selçuk ÖT, Eyigör H, Osma Ü, Yılmaz MD [Yüzme Sonrası Gelişen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ] 34. Türk Ulusal Otolaringoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2012.

 

 • Selçuk ÖT, Eren E, Bilgi B, Eyigör H, Yılmaz MD, Osma Ü. [Retrospektif Bir  Çalışma: Epistaksisli Olguların Değerlendirilmesi.] 34. Türk Ulusal Otolaringoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2012.

Kurs,Kongre ve Sertifikalar

(Course, Congress and Certificates): 

 

 1. Kasım 2019: 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya

   

 2. Kasım 2019: “Otoplasti:Temel Teknikler ve İncelikler” Kursu ,41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi

 3. Kasım 2019:”Yüze Botulinum Toksin Uygulamaları” Kursu ,41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi

 4. Kasım 2019:”Yüze Dolgu Uygulamaları” Kursu ,41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi

 5. Kasım 2019:”Yüz Plastik Cerrahide Minimal İnvaziv İşlemler” Kursu ,41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi

 6. Mayıs 2019:GATA Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Kliniği            ‘ Septorinoplasti Canlı Cerrahi Kursu’,Ankara

 7. -Ekim 2018 : ‘International Rhinodays Courses’,Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Septorinoplasti Canlı Cerrahi ve Kadavra Diseksiyon Kursu, Ankara

 8. -Mayıs 2018: ‘FACEISTANBUL 2018’  ,Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Derneği(EAFPS) bünyesinde ,Yüz Estetiğinde Cerrahi ve Cerrahi Dışı Uygulamalar

 9. -Mart 2018:Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği KBB Okulları Sertifikası,’Yüz Plastik Cerrahi Okulu’

 10. -Eylül 2017: Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu 2017  Yeterlik(Türkiye Board) Belgesi

 11. -Mart 2017: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Kliniği Temporal Kemik Kadavrada Diseksiyon Kursu,Adana

 12. -Eylül 2016 :‘28-30 Eylül 34. Burnun Yeniden Doğuşu Kursu’ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği,Eskişehir

 13. -Ekim 2015:  Ege  Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi KBB  Kliniği       ‘Endoskopik Sinüs Cerrahisi’ Konulu Kadavrada Diseksiyon Kursu,İzmir

 14. -Mart 2014: ‘Adım Adım Estetik Nazal Cerrahi’ Teorik ve Uygulamalı Rinoplasti Okulu , Nişantaşı Amerikan Hastanesi, İstanbul

 15. -Haziran 2013: ‘Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası’ Akdeniz Üniversitesi Hayvansal Araştırmalar Yerel Etik Kurulu

 16. -Mayıs 2013:’ 9.Türk Rinoloji Kongresi,Antalya’

 17. -Mart 2013: Vertigo Tedavisinde Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Konya

 18. -Mayıs 2012: ‘8.Türk Rinoloji Kongresi ,Antalya’