Sık Sorulanlar

1.Rinoplasti nedir?

Rinoplasti (burun estetiği) cilt,ciltaltındaki kıkırdak ve kemik dokuya  ameliyat ile müdahale sonucu   burnun  işlevsel özellikleri ve estetik görünümünü  değiştiren işlemdir.Yüz bölgesinin  merkezinde yer alması , cerrahisinin her hastaya özgün olması ile rinoplasti estetik ameliyatlar içerisindeki en zor ameliyattır.

2.Septorinoplasti nedir?

Hastada  burun orta bölmesindeki(septum) kıkırdak ve/veya kemik bölmede  burun pasajını daraltan ya da tıkayan eğrilik var ise   rinoplasti ile aynı seansta bu eğriliğin düzeltilmesi işlemi de (septoplasti) yapılmaktadır.Rinoplasti ve septoplastinin birlikte yapıldığı bu ameliyata ise septorinoplasti ameliyatı denilmektedir.

3.Rinoplasti için yaş sınırı var mıdır?

Evet, vardır. Bu sınır kişinin yüz kemiklerinin olgunlaşmasını tamamlama yaşına ve psikolojik  açıdan olgunluk durumuna  bağlı olmakla birlikte genel olarak kadınlarda 16-16.5yaş,erkeklerde 17 yaş alt sınır olarak kabul edilmektedir. Ameliyat olmasına engel bir sağlık sorunu yok ise üst yaş sınırı yoktur.

4.Hangi problemlerde rinoplasti ameliyatı yapılır?

Rinoplasti çeşitli problemleri düzeltmek için yapılabilmektedir,bu problemler:

1)Burun içinin ve dış iskeletinin patolojileri,

2)Tatmin edici olmayan estetik görünüm,

3)Önceki burun estetiği ameliyatları sonucunda  oluşan anomaliler,

4)Burun tıkanıklığı,

5)Doğumsal burun anomalileridir.

5.Rinoplasti Ameliyatı ne kadar sürmektedir?

Ortalama 2.5-3 saat diyebiliriz.Bu süre ,yapılacak işlemlerin sayısına ve karmaşıklığına göre artıp azalabilmektedir.

6.Kapalı ile Açık  teknik Rinoplasti  farkları nelerdir?

Rinoplasti  yapılan cerrahi kesilere göre ‘kapalı teknik’ ve ‘açık teknik’ olmak üzere 2’ye ayrılır. Her iki tekniğin de kendilerine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Kapalı teknikte kesi burun deliklerinin iç kısmından ve burun orta bölmesinden yapılır ve buradan ulaşılarak burun kıkırdak ve kemik yapıları şekillendirilir.Kapalı tekniğin avantajı daha hızlı yara iyileşmesi,burunda herhangi bir iz olmaması,cerrahinin daha kısa sürmesi olarak sayabiliriz.Dezavantajlarında ise  görüş alanının daha kısıtlı olması,manevra alanının dar olması sayılabilir.

Açık teknikte ,kapalı teknikte yapılan kesilere ek olarak burun deliklerinin arasındaki kolumella denilen ciltli bölgeye de kesi yapılır.Burnun tüm piramidi ortaya konulur.Açık tekniğin avantajı cerraha geniş ve detaylı bir görüş alanı sağlaması,bu alanda daha rahat manevra şansı sunması,burun ucuna müdahaleyi daha kontrollü yapmaya olanak tanıması sayılabilir.Dezavantajlarında ise -çoğunlukla güçlükle farkedilebilen şekilde de olsa-  bir iz bırakması,ameliyatın daha uzun sürmesi,burun ucunda 2-3 ay kadar sürebilen uyuşma olması,burun ucunda birkaç ay süren sertlik olması sayılabilir.

Her iki teknikle de rinoplasti yapmaktayım.Bu süreçte burun muayenesi,fotoğrafların  bilgisayar ortamında simülasyonla değerlendirilmesi ve hastalarımızın şikayetleri göz önüne alınarak hastalarımız ile birlikte  hastaya en çok yarar sağlayacak yöntem üzerine karar alınmakta. ”Hastalık yoktur ,hasta vardır” sözünde de işaret edildiği  gibi her bir rinoplasti hastası kendine özgüdür ve kendine özgü bir rinoplasti süreci gerektirir.Benim  rinoplasti pratiğimde kapalı teknik /açık teknik rinoplasti oranı yaklaşık  %80(kapalı) , %20(açık) civarındadır.

7.Burunda iz kalırmı?

Açık teknikte yapılan kesi az da olsa iz bırakır.Bu iz,sosyal hayatta konuşma sırasında,karşıdan bakıldığında görüş alanımızda değildir , burun altına  yaklaşılarak dikkatli bakıldığında farkedilebilir.

8.Sigara ameliyatı etkiler mi?

Sigara kullanmak, ameliyat sırasındaki süreçte  akciğer kapasitenizi olumsuz etkileyerek anestezi riskinizi artırmakta ameliyat sonrası süreçte  ise yara iyileşmesini olumsuz etkileyerek yara iyileşmesini geciktirmekte,yara bölgesinde enfeksiyon,yara bölgesinde beslenme bozukluğu,yaranın belirgin bir iz ile kapanması gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

1. Что такое ринопластика?

Ринопластика – это процедура, которая изменяет функциональные свойства и эстетический вид носа в результате хирургического вмешательства на коже, хрящевой и костной ткани. Ринопластика – самая сложная операция среди пластических операций, поскольку проводится в центральной части лица и ее хирургия уникальна для каждого пациента.

2. Что такое септоринопластика?

Если у пациента имеется искривление хряща и / или кости средней части носа (перегородки), которое сужает или закупоривает носовой ход, исправление этого искривления (септопластика) выполняется одновременно с ринопластикой.

3.Есть ли возрастные ограничения для ринопластики?

Да, есть. Хотя этот предел зависит от возраста завершения созревания лицевых костей человека и его психологической зрелости, это обычно 16-16.5лет для женщин и 17лет для мужчин. Если нет никаких проблем со здоровьем, препятствующих хирургическому вмешательству, верхнего возрастного ограничения нет.

4.Какие проблемы решает ринопластика?

Ринопластика может быть сделана для устранения таких проблем как:

1) Патологии носа и костей скелета

2) Неудовлетворительный эстетический вид

3) Аномалии, возникшие в результате предыдущих эстетических операций носа

4) Заложенность носа,

5) Врожденные аномалии носа.

5.Сколько времени длится операция ринопластики?

Можно сказать, что в среднем 2,5-3 часа, это время может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества и сложности выполняемых операций.

6. В чем разница между закрытой и открытой техникой ринопластики?

Ринопластика делится на «закрытую технику» и «открытую технику» в зависимости от хирургических разрезов. У обоих методов есть свои преимущества и недостатки.

При закрытой технике разрез делается с внутренней части ноздрей и средней части носа, и отсюда осуществляется доступ, формируются носовые хрящи и костные структуры. Преимущество закрытой техники заключается в более быстром заживлении ран, отсутствии шрамов на носу, более короткой продолжительности операции. узкой зоны маневрирования.

В открытой технике, помимо разрезов, сделанных в закрытой технике, делается разрез в области кожи, называемой колумеллой между ноздрями, и обнажается вся пирамида носа. К его недостаткам можно отнести шрам, хотя и едва заметный, длительность операции, онемение кончика носа, которое может длиться до 2-3 месяцев.

Я выполняю ринопластику обеими техниками. Решение о методе, который принесет наибольшую пользу пациенту принимается с ним совместно, исходя из осмотра носа, компьютерного моделирования фотографий и пожеланий наших пациентов. Мое кредо «Нет болезни, есть пациент», каждый пациент, делающий ринопластику, индивидуален и требует своего, уникального процесса ринопластики. В моей практике ринопластики доля закрытой/открытой ринопластики составляет около 80% (закрытая) и 20% (открытая).

7. Будет ли на носу шрам?

Разрез, сделанный открытой техникой, оставляет небольшой шрам, который не попадает в поле нашего зрения, если смотреть спереди во время разговора. Он практически незаметен.

8. Влияет ли курение на операцию?

Курение увеличивает риски при анестезии, отрицательно влияя на емкость легких во время операции и замедляя заживление ран в послеоперационный период. Может привести к нежелательным последствиям, таким как инфекция в области раны, появление отчетливого рубца.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir