Sık Sorulanlar

1.Rinoplasti nedir?

Rinoplasti (burun estetiği) cilt,ciltaltındaki kıkırdak ve kemik dokuya  ameliyat ile müdahale sonucu   burnun  işlevsel özellikleri ve estetik görünümünü  değiştiren işlemdir.Yüz bölgesinin  merkezinde yer alması , cerrahisinin her hastaya özgün olması ile rinoplasti estetik ameliyatlar içerisindeki en zor ameliyattır.

2.Septorinoplasti nedir?

Hastada  burun orta bölmesindeki(septum) kıkırdak ve/veya kemik bölmede  burun pasajını daraltan ya da tıkayan eğrilik var ise   rinoplasti ile aynı seansta bu eğriliğin düzeltilmesi işlemi de (septoplasti) yapılmaktadır.Rinoplasti ve septoplastinin birlikte yapıldığı bu ameliyata ise septorinoplasti ameliyatı denilmektedir.

3.Rinoplasti için yaş sınırı var mıdır?

Evet, vardır. Bu sınır kişinin yüz kemiklerinin olgunlaşmasını tamamlama yaşına ve psikolojik  açıdan olgunluk durumuna  bağlı olmakla birlikte genel olarak kadınlarda 16-16.5yaş,erkeklerde 17 yaş alt sınır olarak kabul edilmektedir. Ameliyat olmasına engel bir sağlık sorunu yok ise üst yaş sınırı yoktur.

4.Hangi problemlerde rinoplasti ameliyatı yapılır?

Rinoplasti çeşitli problemleri düzeltmek için yapılabilmektedir,bu problemler:

1)Burun içinin ve dış iskeletinin patolojileri,

2)Tatmin edici olmayan estetik görünüm,

3)Önceki burun estetiği ameliyatları sonucunda  oluşan anomaliler,

4)Burun tıkanıklığı,

5)Doğumsal burun anomalileridir.

5.Rinoplasti Ameliyatı ne kadar sürmektedir?

Ortalama 2.5-3 saat diyebiliriz.Bu süre ,yapılacak işlemlerin sayısına ve karmaşıklığına göre artıp azalabilmektedir.

6.Kapalı ile Açık  teknik Rinoplasti  farkları nelerdir?

Rinoplasti  yapılan cerrahi kesilere göre ‘kapalı teknik’ ve ‘açık teknik’ olmak üzere 2’ye ayrılır. Her iki tekniğin de kendilerine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Kapalı teknikte kesi burun deliklerinin iç kısmından ve burun orta bölmesinden yapılır ve buradan ulaşılarak burun kıkırdak ve kemik yapıları şekillendirilir.Kapalı tekniğin avantajı daha hızlı yara iyileşmesi,burunda herhangi bir iz olmaması,cerrahinin daha kısa sürmesi olarak sayabiliriz.Dezavantajlarında ise  görüş alanının daha kısıtlı olması,manevra alanının dar olması sayılabilir.

Açık teknikte ,kapalı teknikte yapılan kesilere ek olarak burun deliklerinin arasındaki kolumella denilen ciltli bölgeye de kesi yapılır.Burnun tüm piramidi ortaya konulur.Açık tekniğin avantajı cerraha geniş ve detaylı bir görüş alanı sağlaması,bu alanda daha rahat manevra şansı sunması,burun ucuna müdahaleyi daha kontrollü yapmaya olanak tanıması sayılabilir.Dezavantajlarında ise -çoğunlukla güçlükle farkedilebilen şekilde de olsa-  bir iz bırakması,ameliyatın daha uzun sürmesi,burun ucunda 2-3 ay kadar sürebilen uyuşma olması,burun ucunda birkaç ay süren sertlik olması sayılabilir.

Her iki teknikle de rinoplasti yapmaktayım.Bu süreçte burun muayenesi,fotoğrafların  bilgisayar ortamında simülasyonla değerlendirilmesi ve hastalarımızın şikayetleri göz önüne alınarak hastalarımız ile birlikte  hastaya en çok yarar sağlayacak yöntem üzerine karar alınmakta. ”Hastalık yoktur ,hasta vardır” sözünde de işaret edildiği  gibi her bir rinoplasti hastası kendine özgüdür ve kendine özgü bir rinoplasti süreci gerektirir.Benim  rinoplasti pratiğimde kapalı teknik /açık teknik rinoplasti oranı yaklaşık  %80(kapalı) , %20(açık) civarındadır.

7.Burunda iz kalırmı?

Açık teknikte yapılan kesi az da olsa iz bırakır.Bu iz,sosyal hayatta konuşma sırasında,karşıdan bakıldığında görüş alanımızda değildir , burun altına  yaklaşılarak dikkatli bakıldığında farkedilebilir.

8.Sigara ameliyatı etkiler mi?

Sigara kullanmak, ameliyat sırasındaki süreçte  akciğer kapasitenizi olumsuz etkileyerek anestezi riskinizi artırmakta ameliyat sonrası süreçte  ise yara iyileşmesini olumsuz etkileyerek yara iyileşmesini geciktirmekte,yara bölgesinde enfeksiyon,yara bölgesinde beslenme bozukluğu,yaranın belirgin bir iz ile kapanması gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

1. Что такое ринопластика?

Ринопластика – это процедура, которая изменяет функциональные свойства и эстетический вид носа в результате хирургического вмешательства на коже, хрящевой и костной ткани. Ринопластика – самая сложная операция среди пластических операций, поскольку проводится в центральной части лица и ее хирургия уникальна для каждого пациента.

2. Что такое септоринопластика?

Если у пациента имеется искривление хряща и / или кости средней части носа (перегородки), которое сужает или закупоривает носовой ход, исправление этого искривления (септопластика) выполняется одновременно с ринопластикой.

3.Есть ли возрастные ограничения для ринопластики?

Да, есть. Хотя этот предел зависит от возраста завершения созревания лицевых костей человека и его психологической зрелости, это обычно 16-16.5лет для женщин и 17лет для мужчин. Если нет никаких проблем со здоровьем, препятствующих хирургическому вмешательству, верхнего возрастного ограничения нет.

4.Какие проблемы решает ринопластика?

Ринопластика может быть сделана для устранения таких проблем как:

1) Патологии носа и костей скелета

2) Неудовлетворительный эстетический вид

3) Аномалии, возникшие в результате предыдущих эстетических операций носа

4) Заложенность носа,

5) Врожденные аномалии носа.

5.Сколько времени длится операция ринопластики?

Можно сказать, что в среднем 2,5-3 часа, это время может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества и сложности выполняемых операций.

6. В чем разница между закрытой и открытой техникой ринопластики?

Ринопластика делится на «закрытую технику» и «открытую технику» в зависимости от хирургических разрезов. У обоих методов есть свои преимущества и недостатки.

При закрытой технике разрез делается с внутренней части ноздрей и средней части носа, и отсюда осуществляется доступ, формируются носовые хрящи и костные структуры. Преимущество закрытой техники заключается в более быстром заживлении ран, отсутствии шрамов на носу, более короткой продолжительности операции. узкой зоны маневрирования.

В открытой технике, помимо разрезов, сделанных в закрытой технике, делается разрез в области кожи, называемой колумеллой между ноздрями, и обнажается вся пирамида носа. К его недостаткам можно отнести шрам, хотя и едва заметный, длительность операции, онемение кончика носа, которое может длиться до 2-3 месяцев.

Я выполняю ринопластику обеими техниками. Решение о методе, который принесет наибольшую пользу пациенту принимается с ним совместно, исходя из осмотра носа, компьютерного моделирования фотографий и пожеланий наших пациентов. Мое кредо «Нет болезни, есть пациент», каждый пациент, делающий ринопластику, индивидуален и требует своего, уникального процесса ринопластики. В моей практике ринопластики доля закрытой/открытой ринопластики составляет около 80% (закрытая) и 20% (открытая).

7. Будет ли на носу шрам?

Разрез, сделанный открытой техникой, оставляет небольшой шрам, который не попадает в поле нашего зрения, если смотреть спереди во время разговора. Он практически незаметен.

8. Влияет ли курение на операцию?

Курение увеличивает риски при анестезии, отрицательно влияя на емкость легких во время операции и замедляя заживление ран в послеоперационный период. Может привести к нежелательным последствиям, таким как инфекция в области раны, появление отчетливого рубца.

Ameliyat Süreci

Emin Eren – DoktorTakvimi.com

Ameliyat Öncesi Hazırlık

   • Burnunuzda belirlediğiniz problemleri doktorunuza belirttikten ve doktorunuz bu konuda sizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdikten sonra ameliyatın planlamasına geçilir.
   • Rinoplasti ameliyatı,   çoğunlukla genel anestezi altında olmak üzere, lokal anestezi veya sakinleştirmeli lokal anestezi ile yapılabilir.
   • Uygulanacak anestezi şeklinin seçimi, doktorunuzla birlikte vereceğiniz karara bağlıdır.
   • Ameliyat öncesinde bazı kan testleri, filmler ve kalp grafileri  istenebilir. Bu incelemeler, sağlık durumunuz ve ek hastalıklarınız ile birlikte, doktorunuz ve anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek genel anestezi almanıza engel bir durum olup olmadığı belirlenecektir.
   • Genel anestezi hakkında anestezi uzmanı tarafından ayrıntılı bilgi verilecektir.
   • Rinoplasti ameliyatı öncesinde burnunuz ve yüzünüzün değişik yönlerden fotoğrafları çekilecektir. Bu fotoğraflar gerek ameliyat öncesi ve ameliyat esnasındaki planlamalar, gerekse ameliyat sonrası kayıt oluşturması bakımından önemlidir.
   • Ameliyattan önceki gece, saat 24’ten sonra su dahil birşey yenilip içilmemelidir.
   •  

Ameliyat Sonrası Bakım

  • Rinoplasti ameliyatı hemen her zaman genel anestezi altında yapılır ve genellikle hastalarımız bir nadiren iki gece hastanede kaldıktan sonra burun tamponları çıkarılarak taburcu edilir.
  • Ameliyat günü ameliyattan sonra sulu ve yumuşak gıdalar önerilir. Ameliyattan altı saat sonra beslenmeye başlanabilir. Ameliyatın ertesi gününden itibaren normal beslenme alışkanlığına dönülebilir. Ancak ilk günlerde sıcak,acılı ve baharatlı gıdalardan kaçınılmalıdır.
  • Rinoplasti ameliyatı sonrasında genellikle hafif ya da orta şiddette ağrı olur. Gerekirse size verilen ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.
  • Ameliyat sonrası ilk günlerde yüksek yastıkta yatılması önerilir.
  • Rinoplasti sonrası alçı veya nazal splintler alındıktan sonra burnun şişmiş görünmesi normaldir. Bu şiş görünüm zamanla kaybolacak ve burun kesin şeklini 6 aydan sonra alacaktır.
  • Rinoplasti ameliyatı sonrası ilk zamanlarda bazen burun uç kısmında sızı veya hissizlik olabilir. İlerleyen zamanlarda bu durum kaybolacaktır.
  • Ameliyat sonrası burun temizliği ve bakımı için verilen sprey ve diğer ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.
  • Ameliyat sonrası aşırı yüz mimikleri ve gülmekten kaçınılmalıdır.
  • Rinoplasti ameliyatı sonrası göz etrafında morluk ve şişlikler oluşabilmektedir. Bunlar ilerleyen günler içinde kendiliğinden azalıp kaybolacaktır.
  • Ameliyat sonrası ön dişlerde geçici bir sızı veya ağrı hissedilebilir. Bu durum zaman içinde kaybolur. Ameliyat sonrası ilk günlerde yumuşak bir diş fırçası kullanılmalı ve ön dişler nazikçe fırçalanmalıdır.
  • Rinoplasti ameliyatı sonrası yeniden şekillendirilen burun kemiklerini sabit tutmak için konulan alçı veya nazal splintler bir hafta sonra çıkarılır. Bunların çıkarılması sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Bu alçı veya splintlerin birinci hafta sonunda değiştirilerek bir hafta daha tutulması da gerekebilir.
  • Ameliyat sonrası, ameliyat tekniğine bağlı olarak çoğu zaman burnun uç kısmının cildine konulmuş olan dikişler bir hafta sonra alınır.
  • Burun tamponu çıkarılana kadar hapşırma ve kaşıntıya neden olabilir. Bu şikayetler tamponların alınmasıyla geçer. Hapşırma çok rahatsız ederse hapşırma giderici ilaç uygulanabilir.
  • Ameliyat sırasında konulan burun tamponları özel silikon tamponlardır. Eskiden kullanılan bez ve ip tamponlar gibi çıkarılırken genellikle ağrı veya kanama yapmaz.
  • Ameliyat sonrası ilk bir-iki hafta burundaki yaralar kabuklar ve biriken akıntı nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir. İyileşme süresince bu tıkanıklık azalacak ve zamanla burnunuz açılacaktır.
  • Ameliyat sonrası bol sıvı gıda tüketmenizde yarar vardır.
  • Taburcu olduktan sonra istendiği zaman banyo ve duş alınabilir. Ancak ılık su tercih edilmeli, sıcak su kullanılmamalıdır, banyo kısa tutulmalıdır. Ameliyat sonrasında burna konulan alçı ya da splintlerin düşmemesi için suyla temas etmemesi gerekir. Aynı sebeple buharlı ortamdan kaçınılmalıdır ve banyo sırasında dikkatli olunmalıdır. Bir süre sauna ve hamamdan uzak durulmalıdır.
  • Ameliyat sonrası ilk haftalarda çok sert burun temizliği yapılmasından kaçınılmalıdır.
  • Ameliyat sonrası iki hafta tütün ve alkol ürünleri tüketilmemelidir.
  • Ameliyat sonrası üç hafta boyunca dar boyunlu kazak ve diğer giysiler giymekten sakınılmalıdır.
  • Alçı veya nazal splintler çıkarıldıktan sonra makyaj yapılmasında sakınca yoktur.
  • Rinoplasti ameliyatı sonrası sosyal hayata, çalışma hayatına ya da okula dönme süreci hastanın kendini iyi hissetmesi ile ilgilidir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ancak genellikle bir-iki hafta istirahat önerilmektedir.
  • Ameliyat sonrası bir hafta lens takılmamalı, en az iki ay süresince gözlük kullanılmamalı ve sonrasında mümkünse hafif ve ince çerçeveli gözlük kullanılmalıdır.
  • Genellikle burunda alçı veya kırılan burun kemiklerini sabitleyici splintler konur. Bunların yerlerinde kalması için denize ve havuza girmek sakıncalıdır.
  • Ameliyat sonrası burun cildi hassas hale geldiği için 3 ay yakıcı güneş ışığından korunmak gerekir.
  • Ameliyat sonrası 6 ay savunma ve dövüş sporları ile temas gerektiren ağır sporlar yapılması önerilmez.
  • Ameliyat sonrasında sarı veya yeşil renkli, yoğun ve kötü kokulu akıntı, sürekli sulu akıntı, ateş, görme bozukluğu, baş ağrısı, uyku hali ve bilinç bulanıklığı gibi durumlarda derhal hastaneye başvurulmalı ve doktorla temasa geçilmelidir.
  • Ameliyat sonrası kanama son derece nadirdir ancak ameliyat sonrası bazen az miktarda  pembe renkli burun akıntısı, tükürükle karışık az miktarda kan veya burundan bir kaç damla taze kan gelebilir. Taburcu olduktan sonra burundan veya ağızdan fazla miktarda taze kanama olması, kanlı kusma olması gibi durumlarda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalı ve ameliyatı yapan doktorla temasa geçilmelidir.
  • Doktorunuzun önerileri burada yazılan bilgilerin üzerinde yer alır. Öncelikli olarak doktorunuzla yüz yüze yaptığınız görüşmedeki önerilerini uygulayınız.

 

Предоперационная подготовка

 

После того, как вы подробно обсудили с врачом проблемы, которые хотели бы устранить в ходе операции, начинается планирование операции.

Операция по ринопластике, как правило, проводится под общей анестезией, но, в некоторых случаях, может проводиться под местной анестезией.

Выбор типа анестезии зависит от вашего решения с врачом.

Перед операцией могут потребоваться некоторые анализы крови, снимки и рентгенограммы сердца. Результаты этих обследований оцениваются вашим врачом и анестезиологом для того, чтобы исключить противопоказания для общей анестезии.  

Перед операцией по ринопластике делаются фотографии вашего носа и лица с разных ракурсов. Эти фотографии важны как для предоперационного и операционного планирования, так и для  послеоперационной оценки результата.

Накануне операции после 24 часов нельзя принимать пищу или принимать любые жидкости, включая воду.

 

Послеродовой уход

 

Операция по ринопластике почти всегда проводится под общей анестезией. После нескольких ночей в больнице и удаления тампонов из носа, пациент может быть выписан домой.  

В день операции после операции рекомендуется жидкая и мягкая пища. Принимать пищу можно через шесть часов после операции. На следующий день после операции можно вернуться к нормальному питанию. Однако в первые дни следует избегать горячей, жесткой и острой пищи

После операции по ринопластике возможны легкие болезненные ощущения. При необходимости можно принять обезболивающее.

В первые дни после операции рекомендуется лежать на высокой подушке.

Отек носа после снятия гипсовой повязки или шины после ринопластики является нормальным явлением. Этот отек исчезнет со временем, и нос обретет точную форму через 6 месяцев.

В первые несколько дней после операции ринопластики иногда может наблюдаться боль или онемение кончика носа. Эта ситуация исчезнет в будущем.

После операции следует регулярно использовать спрей и другие лекарства для очистки и ухода за носом

После операции следует избегать чрезмерной мимики и смеха.

После операции ринопластики вокруг глаз могут появиться синяки и отеки. Они автоматически уменьшатся и исчезнут в ближайшие дни.

После операции может ощущаться временная боль в передних зубах. Эта ситуация со временем исчезает. В первые дни после операции следует использовать мягкую зубную щетку и аккуратно чистить передние зубы.

Гипс или шины для носа, наложенные для сохранения устойчивости измененных носовых костей после операции ринопластики, удаляются через неделю. При их удалении боли не ощущаются. После удаления гипса пластырь возможно, потребуется оставить еще на неделю.

В зависимости от хирургической техники, через неделю после операции снимаются наложенные на кожу кончика носа швы.

Это может вызвать чихание и зуд, пока не будет удален носовой тампон. Эти жалобы проходят после удаления тампонов. Если чихание вызывает сильный дискомфорт, можно применить антигистаминный препарат.

Носовые тампоны, устанавливаемые во время операции, представляют собой специальные силиконовые трубки. Их удаление обычно не вызывают боли или кровотечения.

Заложенность носа может возникнуть из-за корочек и скопившихся выделений в первые 1-2 недели после операции. В период выздоровления эта заложенность уменьшится, и со временем ваш нос будет дышать свободно.

После операции полезно есть много жидкой пищи.

После выписки вы можете принимать ванну и душ в любое время. Однако следует отдавать предпочтение теплой воде, горячую воду использовать нельзя, ванна должна быть короткой. Во избежание наложения пластыря или шин на нос после операции, он не должен контактировать с водой. По той же причине следует избегать пара и соблюдать осторожность во время купания. На какое-то время следует воздержаться от сауны и бани.

В первые недели после операции следует сморкаться аккуратно.

Нельзя курить и употреблять алкоголь в течение двух недель после операции.

Следует избегать ношения свитеров и другой одежды с узким горлом в течение трех недель после операции.

Макияж наносить можно после снятия гипса.

Процесс возвращения к социальной жизни, работе или учебе после ринопластики связан с самочувствием пациента. Когда вы почувствуете себя хорошо, вы сможете вернуться к своей обычной жизни. Однако обычно рекомендуется одна-две недели отдыха.

В течение одной недели после операции нельзя носить линзы, нельзя использовать очки в течение как минимум двух месяцев, и, если возможно, после этого следует использовать легкие очки с тонкой оправой.

Следует избегать купания в море или бассейне до тех пор, пока нос фиксируется с помощью пластыря или шины.

Поскольку после операции кожа носа становится чувствительной, необходимо в течение 3 месяцев защищаться от палящих солнечных лучей с помощью специальных средств от загара.

Тяжелые контактные виды спорта  не рекомендуются в течение 6 месяцев после операции.

В случаях появления интенсивных выделений желтого или зеленого цвета с неприятным запахом, непрерывных водянистых выделений, лихорадки, нарушения зрения, головной боли, сонливости и спутанности сознания после операции, следует немедленно обратиться в больницу и связаться с врачом.

Послеоперационное кровотечение случается крайне редко, но иногда после операции из носа может вытекать небольшое количество выделений из носа розового цвета, небольшое количество крови, смешанной со слюной, или несколько капель свежей крови. После выписки, в случаях обильного свежего кровотечения из носа или рта, кровавой рвоты, следует незамедлительно госпитализироваться обратиться к оперирующему врачу.

 

Op Dr Emin EREN

Emin Eren – DoktorTakvimi.com
 
 
      2004 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emin Eren,2010 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak hekimlik hayatına başlamıştır.  2011-2015 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde  KBB ihtisasını yapmıştır. İhtisasını tamamladıktan sonra 2016 yılında House Clinic’te  (Los Angeles , ABD) klinik gözlemlerde ve çalışmalarda bulunmuştur.Çalışmalarını özel ilgi alanı olan burun cerrahisine yoğunlaştırmıştır. Okumaya devam et “Op Dr Emin EREN”